Om onze werking optimaal uit te voeren en u steeds op de hoogte te houden van leuke events, sturen we u graag relevante en actuele nieuwsbrieven. Op basis van uw gedetailleerde voorkeuren kunnen we deze informatie op maat aanbieden.

Aanvragen via een formulier

Voor een vlotte verwerking van de (contact-)aanvragen wordt de ingestuurde informatie ook bewaard op de website. U kunt deze gegevens altijd bekijken of laten wissen door een mail te sturen naar info@visitoostende.be.

Algemene voorwaarden

Disclaimer: gebruik website

De website www.visitoostende.be is eigendom van Toerisme Oostende vzw. Toerisme Oostende vzw en alle partijen die dit systeem van informatie (in concreto: teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen en iconen) voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. Toerisme Oostende is niet aansprakelijk voor mogelijke foute informatie op de gelinkte websites. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Toerisme Oostende vzw of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Toerisme Oostende vzw of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Toerisme Oostende vzw of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen. Toerisme Oostende vzw waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico en is niet verantwoordelijk voor SPAM-e-mail. Toerisme Oostende vzw waarborgt niet dat de website op alle locaties en te allen tijde beschikbaar is.

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Toerisme Oostende vzw zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Toerisme Oostende vzw hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Ticketverkoop

U kunt zowel online als ter plaatse tickets aankopen. Het verkoopproces bestaat uit volgende stappen: aanduiden van gewenste tickets, doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van persoonlijke gegevens. Na deze stappen te hebben doorlopen, krijgt u een bevestiging per e-mail met de tickets. Deze e-tickets dienen als toegangsbewijs.
De consument beschikt niet over het recht om van zijn aankoop af te zien.

  • Gegevens: Bij het aankopen van tickets moet u persoonlijke gegevens achterlaten. Zonder deze gegevens kunt u online geen tickets aankopen. De door u verstrekte gegevens zullen altijd volgens de privacywetgeving behandeld worden. Door tickets aan te kopen, geeft u de goedkeuring hiervan. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.
  • Betaling: Tickets kunnen betaald worden met Bancontact, Maestro, MasterCard en Visa. Ter plaatse is cash betaling ook mogelijk.
  • Tickets: De tickets worden per mail opgestuurd. De e-tickets dienen getoond te worden aan de ingang van het evenement. Ze zijn uitsluitend geldig op naam, de gekozen datum en het gekozen tijdstip die vermeld staan op het ticket. Indien u recht hebt op een kortingstarief, moet u een bewijs van recht op vermindering kunnen voorleggen aan de inkom.
  • Restitutie: Reeds gekochte tickets kunnen niet terugbetaald of omgeruild worden.  Bij diefstal of verlies worden de tickets niet vervangen of vergoed.

Webshop

U kunt zowel online als ter plaatse onze artikelen aankopen. Het verkoopproces bestaat uit volgende stappen: aanduiden van gewenste artikelen, doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van persoonlijke gegevens. Na deze stappen te hebben doorlopen, krijgt u een bevestigingsmail van uw aankoop . 

Gegevens: Bij het aankopen van artikelen moet u uw persoonlijke gegevens achterlaten. Zonder deze gegevens kunt u online geen artikelen aankopen. De door u verstrekte gegevens zullen altijd volgens de privacywetgeving behandeld worden. Door de artikelen aan te kopen, geeft u de goedkeuring hiervan. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling de details van de bestelde Producten. Deze ontvangstbevestiging betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De aanvaarding van uw bestelling en het sluiten van de koopovereenkomst vindt plaats indien en zodra de bestelde Producten aan u worden verzonden. Na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de Producten nog niet heeft ontvangen.

Wij hebben het recht uw bestelling te weigeren indien:

Een technische of prijsfout is opgetreden op de website www.visitoostende.be op het moment van bestellen;
Het bestelde Product niet beschikbaar is (in het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zullen wij u informeren via e-mail);
De verstrekte betalingsinformatie is onjuist of niet controleerbaar.
Onze beveiligingssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
Indien wij een bestelling afwijzen of annuleren om een van de bovengenoemde redenen, zullen wij - in voorkomend geval - de voor het product betaalde prijs en de betaalde leveringskosten terugbetalen.
 

De Verkoper garandeert niet dat alle op de website www.visitoostende.be getoonde Producten beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet langer te koop aan te bieden.

Wij proberen bestelde Producten tijdig te leveren. Het kan echter voorkomen dat wij verhinderd zijn de Producten op tijd te verzenden en de door ons opgegeven levertijd niet kunnen halen. Elke door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om het resultaat van de levering van de Producten op de geschatte leverdatum te bereiken.

Binnen een redelijke termijn na aflevering dient u te controleren of u de Producten in goede staat heeft ontvangen en of de inhoud van het geleverde pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en/of eventuele tekorten in de geleverde Producten.

Indien u de levering of de ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben geprobeerd de Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de Producten na de eerste poging tot levering aan ons zijn geretourneerd, gaan wij ervan uit dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en zullen wij de voor de Producten betaalde prijs terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.


Betaling: Artikelen kunnen betaald worden met Bancontact, Maestro, MasterCard en Visa. 

Restitutie: Reeds gekochte artikelen kunnen niet terugbetaald of omgeruild worden.  Bij diefstal of verlies worden de Producten niet vervangen of vergoed.

Wij zullen al het nodige doen om onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien deze is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. In geval van vertraging zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is presteren.