Het verkeer met rijdieren is tijdens de periode van 15 mei tot en met 15 september verboden op het strandgedeelte, begrepen tussen strandhoofd 12 ter hoogte van de Diksmuidestraat en de grens met Middelkerke, aangeduid met het verkeersteken C15 voorzien van het opschrift uitgezonderd ruiters van 15 september tot 15 mei. Voor het bereiken van het voormelde strandgedeelte, moeten de ruiters of de geleiders zich stapvoets begeven via de Diksmuidestraat en verder via de helling tegenover deze straat. Het betreden van het strand om de boord van het water te bereiken moet stapvoets via dezelfde kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterrand.  Van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 05.00 uur en 07.30 uur is het pootjebaden met renpaarden toegelaten op het strandgedeelte tussen de Diksmuidestraat en de grens met Middelkerke.

Verboden zones te allen tijde: het gedeelte van het strand tussen de Diksmuidestraat en het Westerstaketsel en op het strand boven de hoogwaterlijn.