Er zijn meer dan 20 restaurants waar je met de Rest"O"Cheque (de Oostendse restaurantbon) kunt betalen.

Meer info over de restaurants, het aankopen en de werking van de Rest"O"Cheque vind je op deze pagina.